Nederlands | English

Privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door Van Holsteijn en Kemna BV (VHK).

Verzamelde informatie

Indien u deze website bezoekt, pagina's leest of informatie download, wordt bepaalde informatie over uw bezoek automatisch verzameld. Deze informatie wordt verzameld door het hostingbedrijf waaronder deze website is ondergebracht, en is toegankelijk voor het personeel van VHK.

Met de verzamelde informatie kunt u niet persoonlijk worden geidentificeerd. Wij verzamelen en bewaren automatisch alleen de volgende informatie over uw bezoek:

  • Het internet domein (bijvoorbeeld, "mijnvoorbeeld.nl") en IP adres (een IP adres is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer wanneer u een website bezoekt) van waaruit u deze website bezoekt;
  • Het browserprogramma en het operating system die u gebruikt om deze website te bezoeken;
  • De tijd en datum van uw bezoek aan deze website;
  • De pagina's die u bezoekt; en
  • Indien u van een andere website naar deze website komt, het adres van die andere website.

Gebruik van verzamelde informatie

Wij gebruiken deze informatie om te bepalen hoeveel bezoekers deze website gebruiken en welke technologie gebruikt wordt voor het bezoek, zodat wij de website beter bruikbaar voor onze bezoekers kunnen maken. Informatie over identificeerbare individuele personen en hun bezoeken volgen wij niet en slaan wij niet op. Wij gebruiken uw informatie niet voor direct marketing, geautomatiseerde besluiten of profilering. Ruwe datalogs worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden binnen 2 maanden na verzameling vernietigd.

Beveiliging

VHK heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om deze website te beschermen tegen vandalisme, verlies, wijzigingen en ongeautoriseerde toegang. Om beveiligingsredenen en om te zorgen dat de website beschikbaar blijft, wordt het netwerkverkeer gemonitord om ongeautoriseerde pogingen tot uploaden, informatie te wijzigen of schade te veroorzaken, te identificeren. In geval van een juridische dagvaarding of zoekbevel, zullen wij alle gevraagde informatie aan de wettelijke instanties overdragen, met of zonder kennisgeving aan u.

Delen van informatie

Wij zullen uw informatie niet verkopen of verhuren. Wij doen geen pogingen om individuele gebruikers en hun bezoeksgewoonten te identificeren, behalve in geautoriseerde gerechtelijke onderzoeken.

Externe links

Deze website heeft links naar andere websites. Dit betekent niet dat wij het privacybeleid, diensten of producten van de gelinkte websites onderschrijven. Indien u via onze links een andere website bezoekt, dan is het privacybeleid van de andere website op u van toepassing.

Indien u vragen heeft over de informatie die wij van u verkrijgen, neemt u dan contact met ons op. Voor meer informatie of klachten over bescherming van persoonsgegevens kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 


:::