Nederlands | English

Disclaimer & Copyright

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van deze website van het MONICAIR consortium (hierna MONICAIR te noemen). Door deze website te gebruiken of door gebruik te maken van de informatie op deze website accepteert de gebruiker automatisch deze voorwaarden.

Informatie disclaimer

MONICAIR heeft haar website met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kan informatie die hier is gepubliceerd onvolledig, verouderd of niet meer juist zijn. MONICAIR kan gepubliceerde informatie op elk moment te wijzigen zonder melding vooraf.

De website van MONICAIR bevat verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden. Deze verwijzingen en hyperlinks zijn opgenomen ter informatie en zijn geselecteerd door MONICAIR in goed vertrouwen. In geen geval garandeert of aanvaardt MONICAIR aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Gebruikers van de op deze website gepubliceerde informatie zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze de gepresenteerde informatie gebruiken.

Aansprakelijkheid

Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan informatie op deze website is gepubliceerd. MONICAIR kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos of ononderbroken zal werken. MONICAIR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze website, voor alle gepubliceerde informatie of voor enige schade of verliezen die voortvloeien uit het gebruik ervan. MONICAIR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites op deze website waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de MONICAIR website.

Auteursrecht

Op deze website is het Nederlands recht en het auteursrecht van toepassing. MONICAIR behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor. Teksten, grafische afbeeldingen of foto's op de website mogen niet worden verveelvoudigd of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enigerlei wijze zonder voorafgaande toestemming van MONICAIR.

 


:::