Nederlands | English

Planning

Deel A: Ventilatiespecifiek onderzoek

Versiedatum: 29/01/2015

Werkplan

Hoofdtaak

Planning start Planning gereed

WP1a.
Dataverzameling en analyse

Monitoringonderzoek naar IAQ- en energieprestaties van marktdominante ventilatiesystemen

okt. 2012 dec. 2014
WP2a.
Modelvorming
Ontwikkeling modelvorming t.b.v. betere prognose IAQ- en energieverbruik ventilatiesystemen feb. 2014 feb. 2015
WP3a.
Richtlijnen
Opstellen richtlijnen t.b.v. ontwikkeling verbeterde meet- en regelsystemen voor ventilatie mei 2014 maart 2015
WP4.
Proof-of-Principle
Ontwikkeling en validatie van verbeterde meet- en regelsystemen t.b.v. ventilatie aug. 2014 dec. 2015

 

Deel B: Generiek onderzoek energieverbruik woningen

Versiedatum: 29/01/2015

Werkplan

Hoofdtaak

Planning start Planning gereed

WP1a.
Dataverzameling en analyse

Monitoringonderzoek naar totale energieverbruik en relaties met woningkwaliteit, installaties, comfort en bewonersgedrag

juni 2013 april 2015
WP2a.
Modelvorming
Ontwikkeling modelvorming tbv betere prognose van het totale huishoudelijke energieverbruik juni 2013 juli 2015
WP3a.
Richtlijnen
Opstellen richtlijnen tbv ontwikkeling verbeterde meet- en regelsystemen voor ventilatie maart 2015 aug. 2015

 


:::