Nederlands | English

Over het onderzoek

Deel A. Ventilatiespecifiek onderzoek

Door toenemende kierdichtheid en isolatie van woningen wordt de binnenluchtkwaliteit (Indoor Air Quality - IAQ) niet langer mede bepaald door infiltratie. Bewonersgedrag en de eigenschappen van het ventilatiesysteem bepalen nu voor 100% de te realiseren IAQ. Tot op heden is echter nooit onderzocht hoe goed marktdominante ventilatiesystemen in de praktijk presteren in goed geïsoleerde kierdichte woningen en de hypothese is dat aanzienlijke verbeteringen mogelijk zijn, zowel op gebied van IAQ als energieprestatie. MONICAIR is het eerste gedetailleerde 12-maanden-durend monitoringonderzoek dat de IAQ en energieprestatie van ventilatiesystemen in en 60-tal woningen in kaart brengt, met als doel:

  1. Uitbreiding kennisniveau omtrent functioneren ventilatiesystemen in de praktijk;
  2. Verdere verbetering van ventilatiesystemen;
  3. Aanpassing van modelvorming tbv betere prognose van de IAQ- en energieprestaties van ventilatiesystemen.

Deel B. Generiek onderzoek energieverbruik woningen

Onderzoek naar de relatie tussen het geprognosticeerde energieverbruik (EPA/EPC) en het werkelijke energieverbruik van woningen laat zien dat er grote afwijkingen zitten tussen de werkelijke en theoretisch bepaalde verbruiken. MONICAIR is het eerste gedetailleerde 12-maanden-durend monitoringonderzoek dat de IAQ en de energieprestatie van ventilatie- en verwarmingsinstallaties in een 60-tal woningen in kaart brengt, met als doel:

  1. Uitbreiding kennisniveau omtrent het huishoudelijk energieverbruik in relatie tot de woning, de installaties, het comfortniveau en het bewonersgedrag;
  2. Verdere verbetering van de modelvorming t.b.v. betere prognoses van het huishoudelijk energieverbruik.

 


:::